Archiwalne rankingi uczelni wg liczby studentów na studiach inżynierskich
- stan na 30.XI.2015, GUS

1 Politechnika Wrocławska 25986
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 22671
3 Politechnika Warszawska 21542
4 Politechnika Śląska 16701
5 Politechnika Gdańska 16187
6 Politechnika Poznańska 15154
7 Politechnika Łódzka 13078
8 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 12501
9 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 10924
10 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 10613
Ranking województw wg liczby studentów na studiach inżynierskich
1 małopolskie 48603
2 mazowieckie 48390
3 dolnośląskie 40848
4 śląskie 31193
5 wielkopolskie 29399
6 pomorskie 22150
7 podkarpackie 17703
8 lubelskie 17057
9 łódzkie 16568
10 zachodniopomorskie 14721
11 kujawsko-pomorskie 11337
12 podlaskie 9800
13 warmińsko-mazurskie 9052
14 świętokrzyskie 7543
15 opolskie 5887
16 lubuskie 4336
1 Politechnika Wrocławska 25986
2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 6412
3 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1615
1 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 5766
2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 1049
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 954
1 Politechnika Lubelska 6890
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 5642
3 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 1176
1 Uniwersytet Zielonogórski 3559
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 375
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 299
1 Politechnika Łódzka 13078
2 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 875
3 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 870
1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 22671
2 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 12501
3 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 7390
1 Politechnika Warszawska 21542
2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 10924
3 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 6869
1 Politechnika Opolska 4572
2 Uniwersytet Opolski 803
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 512
1 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 10613
2 Uniwersytet Rzeszowski 2377
3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 1383
1 Politechnika Białostocka 8055
2 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 609
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach 489
1 Politechnika Gdańska 16187
2 Akademia Morska w Gdyni 3849
3 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 1048
1 Politechnika Śląska 16701
2 Politechnika Częstochowska 4433
3 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 2805
1 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 6795
2 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 227
3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 211
1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 7830
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 805
3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 417
1 Politechnika Poznańska 15154
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 5891
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2971
1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 7710
2 Akademia Morska w Szczecinie 3658
3 Politechnika Koszalińska 2830
Polityka Prywatności