opolskie - ranking uczelni wg liczby studentów na studiach inżynierskich - stan na 30.XI.2015, GUS

1 Politechnika Opolska 4572
2 Uniwersytet Opolski 803
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 512
Polityka Prywatności