lubelskie - ranking uczelni wg liczby studentów na studiach inżynierskich - stan na 30.XI.2015, GUS

1 Politechnika Lubelska 6890
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 5642
3 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 1176
4 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 1062
5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 1058
6 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 633
7 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 517
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 426
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 410
10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 226
11 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 79
Polityka Prywatności