Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Inżynieria zarządzania

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Korzystania z wiedzy, zdobywania, selekcji oraz analizy danych i raportowania.
  • Tworzenia opracowań o charakterze technicznoorganizacyjnym, przy wykorzystaniu technik informatycznych.
  • Rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem projektami technicznymi przy wykorzystaniu nowoczesnych, aktualnych metod zarządzania projektami, narzędzi informatycznych i technologii inżynierskiej.
  • Zarządzania kosztami oraz jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, a także koordynowania prac zespołów pracowniczych.
  • Komunikowania się, prezentacji oraz pracy w grupie

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności