Dąbrowa Górnicza, Polska

Logistyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-12-14
inne oceny
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html
Studia I stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia

Uzyskiwany tytuł:

inżynier (7 semestrów),

Tryb studiów:

studia I, stacjonarne oraz niestacjonarne

Absolwent kierunku Logistyka (studia inżynierskie) posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego i rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

Kończąc studia na kierunku Logistyka absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,

- prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania,
- podejścia systemowego i procesowego w logistyce,
- stosowania nowoczesnych metod i narzędzi inżynierskich pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne,
- zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji,
- logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
- infrastruktury logistycznej,
- ekologistyki,
- procesów zapewnienia jakości w logistyce.

Kończąc studia na kierunku Logistyka absolwent dysponuje umiejętnościami:

- menedżerskimi,

- podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,

- rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich,
- projektowania systemów logistycznych,
- zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych,
- zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych,
- pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych,
- stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych,
- rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego,
- skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole,
- cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Dodatkowe informacje

Logistyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie.
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014215
rok 2015160
rok 2016128
rok 2017137
rok 2018104
rok 2019129
rok 2020108
rok 2021114
Liczba absolwentów
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201538,1%
absolwenci z roku 201639,9%
absolwenci z roku 201742,3%
absolwenci z roku 201843,3%
absolwenci z roku 201941,1%
absolwenci z roku 202041,7%
absolwenci z roku 202131,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201535,0%24,4%
absolwenci z roku 201637,5%30,5%
absolwenci z roku 201721,9%16,8%
absolwenci z roku 201828,8%21,2%
absolwenci z roku 201924,8%17,1%
absolwenci z roku 202027,8%19,4%
absolwenci z roku 202121,1%1,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,7%6,1%4,0%4,3%2,2%2,6%3,3%1,8%
w II roku6,0%3,8%2,9%5,2%2,2%4,5%2,2%
w III roku5,1%4,9%0,3%3,4%2,3%3,4%
w IV roku4,6%2,6%1,1%3,6%3,0%
w V roku2,7%1,9%0,9%2,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,580,520,460,610,340,510,590,34
w II roku0,510,450,370,990,370,780,36
w III roku0,540,680,090,600,340,58
w IV roku0,570,430,440,630,50
w V roku0,390,420,310,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,005,47
absolwenci z roku 20151,393,61
absolwenci z roku 20163,094,59
absolwenci z roku 20173,524,83
absolwenci z roku 20181,502,19
absolwenci z roku 20191,242,31
absolwenci z roku 20202,023,40
absolwenci z roku 20211,271,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201489,3%78,6%7,0%
abs. z roku 201595,6%85,0%9,4%
abs. z roku 201690,6%81,2%7,0%
abs. z roku 201782,5%78,1%6,6%
abs. z roku 201891,3%86,5%5,8%
abs. z roku 201990,7%86,8%6,2%
abs. z roku 202088,0%78,7%7,4%
abs. z roku 202186,0%82,5%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca80,1%83,7%80,6%78,6%86,1%85,7%79,9%79,5%
umowa o pracę72,9%74,1%70,9%72,9%80,4%81,3%70,3%74,6%
samo­zatrudnienie6,0%7,9%5,4%5,7%5,8%4,2%6,8%3,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 908 zł3 226 zł3 467 zł4 126 zł3 988 zł4 409 zł4 396 zł5 484 zł
w II roku3 137 zł3 664 zł4 250 zł4 273 zł4 566 zł4 696 zł4 929 zł
w III roku3 481 zł4 066 zł4 637 zł4 857 zł5 021 zł5 444 zł
w IV roku3 873 zł4 415 zł4 964 zł5 292 zł5 551 zł
w V roku4 344 zł4 837 zł5 216 zł5 904 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 974 zł3 395 zł3 535 zł4 199 zł4 045 zł4 504 zł4 567 zł5 475 zł
w II roku3 183 zł3 620 zł4 259 zł4 356 zł4 600 zł4 834 zł5 109 zł
w III roku3 501 zł4 043 zł4 668 zł4 968 zł4 995 zł5 503 zł
w IV roku3 864 zł4 478 zł4 949 zł5 253 zł5 477 zł
w V roku4 328 zł4 901 zł5 226 zł5 836 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,770,810,830,960,830,880,830,92
w II roku0,800,880,950,930,900,870,84
w III roku0,850,920,970,990,930,92
w IV roku0,880,930,991,000,93
w V roku0,920,970,971,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Kontakt:

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295-93-00
Polityka Prywatności