Piła, Polska

Elektrotechnika

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2014-09-04
inne oceny

Dodatkowe informacje

Elektrotechnika - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201428
rok 201530
rok 201614
rok 201712
rok 201816
rok 201913
rok 202013
rok 202115
Liczba absolwentów
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201536,7%
absolwenci z roku 201657,1%
absolwenci z roku 201766,7%
absolwenci z roku 201831,2%
absolwenci z roku 201915,4%
absolwenci z roku 202023,1%
absolwenci z roku 20216,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201530,0%26,7%
absolwenci z roku 201657,1%50,0%
absolwenci z roku 201766,7%58,3%
absolwenci z roku 201831,2%6,2%
absolwenci z roku 201915,4%7,7%
absolwenci z roku 202023,1%15,4%
absolwenci z roku 20216,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku12,2%2,8%3,0%0,0%2,1%1,3%0,6%2,2%
w II roku3,8%1,6%0,6%0,0%1,6%0,0%0,0%
w III roku0,6%0,5%0,6%0,0%1,0%1,9%
w IV roku0,0%2,5%1,2%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,3%7,1%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,060,300,330,000,370,230,080,46
w II roku0,410,170,080,000,230,000,00
w III roku0,060,090,130,000,210,39
w IV roku0,000,540,240,000,00
w V roku0,000,030,880,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,254,50
absolwenci z roku 20153,523,95
absolwenci z roku 20161,642,43
absolwenci z roku 20171,423,50
absolwenci z roku 20182,254,06
absolwenci z roku 20190,333,08
absolwenci z roku 20201,001,31
absolwenci z roku 20211,131,42
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201485,7%75,0%0,0%
abs. z roku 201583,3%83,3%0,0%
abs. z roku 2016100,0%92,9%0,0%
abs. z roku 2017100,0%91,7%8,3%
abs. z roku 201893,8%87,5%6,2%
abs. z roku 201992,3%84,6%0,0%
abs. z roku 2020100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2021100,0%80,0%26,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca70,8%75,8%90,5%88,9%83,9%91,0%92,3%93,3%
umowa o pracę63,7%71,1%87,5%79,2%74,5%82,1%90,4%69,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%6,2%3,6%0,0%0,0%23,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 861 zł2 873 zł3 323 zł3 434 zł4 820 zł4 625 zł5 482 zł6 560 zł
w II roku3 417 zł3 868 zł4 722 zł4 385 zł5 465 zł5 674 zł6 784 zł
w III roku4 231 zł4 345 zł5 038 zł5 483 zł6 721 zł6 747 zł
w IV roku5 042 zł5 541 zł5 637 zł6 171 zł7 386 zł
w V roku5 758 zł6 403 zł6 471 zł7 716 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 937 zł2 972 zł3 582 zł3 689 zł5 001 zł4 835 zł5 477 zł6 237 zł
w II roku3 486 zł3 828 zł4 750 zł4 385 zł5 361 zł5 803 zł6 784 zł
w III roku4 219 zł4 367 zł5 038 zł5 482 zł6 715 zł6 875 zł
w IV roku5 042 zł5 600 zł5 679 zł6 125 zł7 827 zł
w V roku5 758 zł6 324 zł6 912 zł7 580 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,820,790,880,861,091,071,141,13
w II roku0,951,021,161,021,171,221,28
w III roku1,111,071,161,181,331,33
w IV roku1,241,271,231,261,32
w V roku1,321,411,321,43
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ANS, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności