Krosno, Polska

Zielarstwo

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.pwsz.krosno.pl

Dodatkowe informacje

Zielarstwo
Zielarstwo – dział wiedzy zajmujący się zagadnieniami hodowli, uprawy, zbioru, suszenia, pakowania i przechowywania roślin leczniczych.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności