Wrocław, Polska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-03-13
inne oceny

Przykłady zawodów

Zajmuje się projektowaniem urządzeń i systemów energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, tj.: elektrociepłowni i elektrowni wodnych i wiatrowych, systemów geotermalnych, układów fotowoltaniki, biomasy, biopaliw itp.; odpowiada za monitorowanie i nadzorowanie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych.

Dodatkowe informacje

Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami – szereg procesów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady przemysłowe i komunalne.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201566
rok 201641
rok 201777
rok 201859
rok 201973
rok 202057
rok 202165
Liczba absolwentów
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201575,8%
absolwenci z roku 201687,8%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201883,1%
absolwenci z roku 201991,8%
absolwenci z roku 202093,0%
absolwenci z roku 202178,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201574,2%57,6%
absolwenci z roku 201685,4%82,9%
absolwenci z roku 201783,1%70,1%
absolwenci z roku 201881,4%72,9%
absolwenci z roku 201991,8%67,1%
absolwenci z roku 202093,0%70,2%
absolwenci z roku 202178,5%52,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,7%3,3%3,7%3,8%1,0%0,0%1,8%
w II roku4,7%6,3%3,7%2,8%3,2%1,8%
w III roku5,3%3,5%1,9%3,7%3,3%
w IV roku1,6%2,6%1,4%3,0%
w V roku1,1%0,4%1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,690,380,560,540,190,000,30
w II roku0,580,840,580,540,490,43
w III roku1,340,550,410,510,53
w IV roku0,350,450,380,31
w V roku0,160,090,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201513,3716,18
absolwenci z roku 201615,7219,18
absolwenci z roku 201712,7115,19
absolwenci z roku 201814,3016,53
absolwenci z roku 201912,6114,46
absolwenci z roku 202012,8014,75
absolwenci z roku 20218,176,45
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201545,5%39,4%3,0%
abs. z roku 201636,6%29,3%0,0%
abs. z roku 201749,4%39,0%2,6%
abs. z roku 201840,7%33,9%3,4%
abs. z roku 201952,1%45,2%5,5%
abs. z roku 202036,8%33,3%1,8%
abs. z roku 202147,7%46,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca30,3%24,0%34,4%24,9%36,2%27,8%35,3%
umowa o pracę23,1%21,1%26,6%17,9%29,8%21,6%33,3%
samo­zatrudnienie1,6%0,0%1,8%3,0%3,3%0,6%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 865 zł2 035 zł1 956 zł2 085 zł2 324 zł3 208 zł3 828 zł
w II roku2 637 zł2 558 zł2 677 zł2 892 zł2 829 zł3 730 zł
w III roku3 838 zł3 677 zł3 676 zł3 425 zł4 002 zł
w IV roku4 769 zł4 565 zł4 642 zł4 606 zł
w V roku5 615 zł5 206 zł5 704 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 192 zł2 245 zł2 312 zł2 300 zł2 545 zł3 446 zł3 879 zł
w II roku2 804 zł2 788 zł3 056 zł3 179 zł2 965 zł3 858 zł
w III roku3 889 zł3 709 zł3 812 zł3 705 zł4 084 zł
w IV roku4 770 zł4 598 zł4 731 zł4 767 zł
w V roku5 880 zł5 178 zł5 665 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - UPWr, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,540,450,500,500,580,64
w II roku0,650,630,570,600,560,62
w III roku0,890,840,740,660,71
w IV roku1,050,960,870,82
w V roku1,140,990,98
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UPWr, Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UPWr - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
rekrutacja 71 320 1075
Polityka Prywatności