Warszawa, Polska

Inżynieria i gospodarka wodna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Inżynieria i gospodarka wodna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwoli zdobyć wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin naukowych - m.in. inżynierii, hydrologii i gospodarki wodnej - deficytowe obecnie w tym segmencie rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w najnowocześniejszym Laboratorium - Centrum Wodnym, które stanowi doskonałe zaplecze dydaktyczne umożliwiające zdobywanie wiedzy w praktyce. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, zarówno w przemyśle polskim, jak i zagranicznym, w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biurach projektów i firmach konsultingowych. Będą mogli pracować w zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, instytucjach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci otrzymają uprawnienia do podjęcia praktyki zawodowej w kierunku uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

Dodatkowe informacje

Gospodarka
Gospodarka – system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Gospodarka
Podstawą rzeczą w gospodarce jest ryzyko
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Gospodarka
Otóż, w gospodarce nie da się rozwiązywać problemów raz na zawsze.
Autor: Jerzy Markowski
Polityka Prywatności