województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Geoinformatyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: new.gik.pw.edu.pl/index.php/o-kierunku-gi
Są to studia I stopnia inżynierskie prowadzone w systemie elastycznym - 7 semestrów (bez specjalności). Jest to kierunek mający tzw. „profil praktyczny”, to znaczy realizowana jest między innymi 3-miesięczna praktyka zawodowa. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii na kierunku „Geodezja i Kartografia”.

Jakie są perspektywy zawodowe?
  • Własna działalność gospodarcza
  • Praca w nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne
  • Praca w firmach i instytucjach informatycznych
  • Praca w administracji - obsługa geodezyjna i kartograficzna
  • Praca m.in. w firmach i instytucjach telekomunikacyjnych, energetycznych, finansowych, turystycznych, logistycznych,  transportowych oraz zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, geologią, leśnictwem, itp.

Dodatkowe informacje

Geoinformatyka
Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej. Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem. W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności