Szczecin, Polska

Budowa jachtów

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201510
rok 201810
rok 202111
Liczba absolwentów
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201590,0%
absolwenci z roku 201850,0%
absolwenci z roku 202145,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201550,0%10,0%
absolwenci z roku 201840,0%20,0%
absolwenci z roku 202145,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,8%8,3%0,0%
w II roku1,7%5,8%
w III roku4,2%0,8%
w IV roku3,3%0,0%
w V roku2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,093,250,00
w II roku0,282,17
w III roku1,120,22
w IV roku1,300,00
w V roku0,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201510,4016,22
absolwenci z roku 20187,909,50
absolwenci z roku 20211,702,11
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201540,0%30,0%10,0%
abs. z roku 201880,0%80,0%0,0%
abs. z roku 202190,9%81,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2021
jakakolwiek praca29,2%55,8%82,6%
umowa o pracę17,5%48,3%71,2%
samo­zatrudnienie10,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku3 236 zł2 681 zł3 843 zł
w II roku3 173 zł4 003 zł
w III roku3 957 zł4 705 zł
w IV roku5 018 zł5 776 zł
w V roku7 209 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2021
w I roku3 337 zł2 574 zł3 894 zł
w II roku3 770 zł3 953 zł
w III roku4 321 zł4 700 zł
w IV roku6 012 zł5 776 zł
w V roku7 398 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Budowa jachtów - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2021
w I roku0,880,560,66
w II roku0,720,77
w III roku0,830,83
w IV roku1,030,91
w V roku1,41
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ZUT, Budowa jachtów (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności