Opole, Polska

Automatyka i robotyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-03-25
inne oceny

Przykłady zawodów

automatyka i robotyka
Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Inżynier elektryk automatyk
• Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
• projektuje instalacje elektryczne;
• zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Dodatkowe informacje

Automatyka i robotyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent ma wiedzę z informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w wielu zastosowaniach.
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201432
rok 201553
rok 201619
rok 201744
rok 201843
rok 201956
rok 202065
rok 202193
rok 202256
Liczba absolwentów
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,0%
absolwenci z roku 201684,2%
absolwenci z roku 201779,5%
absolwenci z roku 201874,4%
absolwenci z roku 201948,2%
absolwenci z roku 202055,4%
absolwenci z roku 202147,3%
absolwenci z roku 202250,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,0%52,9%
absolwenci z roku 201684,2%57,9%
absolwenci z roku 201779,5%52,3%
absolwenci z roku 201865,1%53,5%
absolwenci z roku 201948,2%23,2%
absolwenci z roku 202056,9%26,2%
absolwenci z roku 202144,1%30,1%
absolwenci z roku 202250,0%14,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,3%1,4%0,4%3,4%0,4%3,3%2,2%0,8%1,5%
w II roku0,0%1,9%0,4%3,0%1,4%1,5%5,0%1,1%
w III roku0,5%3,2%1,3%2,3%6,2%0,0%3,0%
w IV roku0,0%1,1%0,9%1,3%1,9%1,2%
w V roku0,0%3,3%0,0%0,6%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,200,190,050,700,120,500,380,140,57
w II roku0,000,220,050,710,230,240,920,21
w III roku0,080,590,160,590,920,000,50
w IV roku0,000,190,210,310,280,23
w V roku0,001,090,000,130,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,1212,83
absolwenci z roku 20159,1110,92
absolwenci z roku 201610,958,76
absolwenci z roku 20179,8811,20
absolwenci z roku 20188,379,35
absolwenci z roku 20192,723,79
absolwenci z roku 20204,004,26
absolwenci z roku 20212,913,26
absolwenci z roku 20223,683,51
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201456,2%53,1%3,1%
abs. z roku 201558,5%54,7%3,8%
abs. z roku 201657,9%57,9%5,3%
abs. z roku 201759,1%45,5%4,5%
abs. z roku 201865,1%58,1%4,7%
abs. z roku 201989,3%80,4%5,3%
abs. z roku 202090,7%84,6%9,3%
abs. z roku 202181,7%72,0%10,7%
abs. z roku 202278,6%78,6%3,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca43,0%52,2%53,9%45,5%58,6%84,9%76,3%72,8%70,1%
umowa o pracę41,1%49,2%53,9%39,2%52,9%76,0%70,8%62,7%69,7%
samo­zatrudnienie1,8%3,0%5,3%2,8%4,7%4,3%7,4%9,3%2,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 507 zł3 485 zł3 235 zł3 069 zł3 839 zł5 195 zł4 339 zł5 238 zł6 535 zł
w II roku3 825 zł4 169 zł4 077 zł4 248 zł4 642 zł6 174 zł6 321 zł6 916 zł
w III roku4 932 zł4 953 zł4 630 zł5 328 zł5 559 zł7 603 zł7 461 zł
w IV roku6 472 zł6 169 zł4 493 zł6 494 zł7 237 zł9 759 zł
w V roku6 762 zł6 620 zł6 216 zł7 646 zł8 516 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 507 zł3 485 zł3 099 zł3 662 zł4 025 zł5 436 zł4 397 zł5 215 zł6 382 zł
w II roku3 930 zł4 137 zł4 030 zł4 288 zł4 905 zł6 304 zł6 264 zł7 059 zł
w III roku5 154 zł5 015 zł4 896 zł5 241 zł5 704 zł7 594 zł7 453 zł
w IV roku6 432 zł6 247 zł4 973 zł6 337 zł7 306 zł9 759 zł
w V roku6 965 zł6 892 zł6 534 zł7 302 zł8 722 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,720,970,810,760,851,050,830,921,03
w II roku1,051,100,980,990,971,151,091,08
w III roku1,301,221,031,131,091,271,16
w IV roku1,601,430,921,261,261,46
w V roku1,531,421,171,361,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» PO - kierunki wg matury
Polityka Prywatności