Opole, Polska

Automatyka i robotyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-03-25
inne oceny

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie stosuje się systemy automatyki, systemy bazujące na technice mikroprocesowej, czy systemy sterowania liniami produkcyjnymi, jako ich projektanci oraz specjaliści eksploatacji. Mogą także brać udział w fascynującym procesie wdrażania nowych technologii, również jako naukowcy, ponieważ automatyka i robotyka jest dziedziną niezwykle rozwojową i penetrującą coraz to nowe obszary. Przykładem niech będzie Robin Heart - pierwszy europejski robot kardiochirurgiczny, który skonstruowano w Zabrzu, z przeznaczeniem operowania serc.

Przykłady zawodów

automatyka i robotyka
Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Inżynier elektryk automatyk
• Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
• projektuje instalacje elektryczne;
• zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Dodatkowe informacje

Automatyka i robotyka - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent ma wiedzę z informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w wielu zastosowaniach.
Automatyka
Automatyka (ang. automatic control lub control engineering) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi (zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka).
Robotyka
Robotyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy działająca na styku mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki. Domeną robotyki są również rozważania nad sztuczną inteligencją – w niektórych środowiskach robotyka jest wręcz z nią utożsamiana.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201432
rok 201553
rok 201619
rok 201744
rok 201825
rok 201956
rok 202065
rok 202193
Liczba absolwentów
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,0%
absolwenci z roku 201684,2%
absolwenci z roku 201779,5%
absolwenci z roku 201884,0%
absolwenci z roku 201948,2%
absolwenci z roku 202053,8%
absolwenci z roku 202147,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,0%52,9%
absolwenci z roku 201684,2%57,9%
absolwenci z roku 201779,5%52,3%
absolwenci z roku 201872,0%48,0%
absolwenci z roku 201946,4%23,2%
absolwenci z roku 202055,4%21,5%
absolwenci z roku 202144,1%14,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,3%1,4%0,4%3,4%0,7%3,3%2,2%0,8%
w II roku0,0%1,9%0,4%3,0%0,0%1,5%5,0%
w III roku0,5%3,2%1,3%2,3%6,3%0,0%
w IV roku0,0%1,1%0,9%1,3%0,7%
w V roku0,0%3,3%0,0%0,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,200,190,050,700,190,500,380,14
w II roku0,000,220,050,710,000,240,92
w III roku0,080,590,160,590,820,00
w IV roku0,000,190,210,310,09
w V roku0,001,090,000,13
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201412,1212,83
absolwenci z roku 20159,1110,92
absolwenci z roku 201610,958,76
absolwenci z roku 20179,8811,20
absolwenci z roku 201811,4811,76
absolwenci z roku 20191,802,87
absolwenci z roku 20203,583,30
absolwenci z roku 20212,602,63
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201456,2%53,1%3,1%
abs. z roku 201558,5%54,7%3,8%
abs. z roku 201657,9%57,9%5,3%
abs. z roku 201759,1%45,5%4,5%
abs. z roku 201852,0%48,0%0,0%
abs. z roku 201989,3%80,4%5,3%
abs. z roku 202090,7%84,6%9,3%
abs. z roku 202181,7%72,0%10,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca43,0%52,2%53,9%45,5%44,7%84,9%76,3%72,8%
umowa o pracę41,1%49,2%53,9%39,2%44,3%76,0%70,8%62,7%
samo­zatrudnienie1,8%3,0%5,3%2,8%0,0%4,3%7,4%9,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 507 zł3 485 zł3 235 zł3 069 zł3 746 zł5 195 zł4 339 zł5 238 zł
w II roku3 825 zł4 169 zł4 077 zł4 248 zł4 714 zł6 174 zł6 321 zł
w III roku4 932 zł4 953 zł4 630 zł5 328 zł5 742 zł7 603 zł
w IV roku6 472 zł6 169 zł4 493 zł6 494 zł7 817 zł
w V roku6 762 zł6 620 zł6 216 zł7 646 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 507 zł3 485 zł3 099 zł3 662 zł4 058 zł5 436 zł4 397 zł5 215 zł
w II roku3 930 zł4 137 zł4 030 zł4 288 zł5 252 zł6 304 zł6 264 zł
w III roku5 154 zł5 015 zł4 896 zł5 241 zł6 022 zł7 594 zł
w IV roku6 432 zł6 247 zł4 973 zł6 337 zł7 974 zł
w V roku6 965 zł6 892 zł6 534 zł7 302 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - PO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,720,970,810,760,851,050,830,93
w II roku1,051,100,980,991,001,151,10
w III roku1,301,221,031,131,151,27
w IV roku1,601,430,921,261,40
w V roku1,531,421,171,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PO, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» PO - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
Tel: +48 77 449 80 00
Polityka Prywatności