Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Ekologiczne źródła energii

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Kierunek Ekologiczne Źródła Energii będzie uruchomiony od października 2012 roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo - Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Celem powołania kierunku jest kształcenie kompetentnej kadry inżynierskiej w dziedzinie odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii.


Dzięki unikatowemu programowi nauczania absolwent nowego kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwent tego kierunku będzie potrafił dokonać analizy zasobów ekologicznych źródeł energii, będzie znał uwarunkowania środowiskowe ich występowania oraz pozna prawne aspekty związane z ich pozyskiwaniem. Absolwent kierunku EZE będzie potrafił zaprojektować instalację produkującą i wykorzystującą energię z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem idei poszanowania energii.

Zajęcia obliczeniowe, projektowe i laboratoryjne, stanowią ponad połowę z wszystkich zajęć. Realizowane będą w głównej mierze w nowopowstałym Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini, którego budowa została dofinansowana ze środków EFRR w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013. Laboratorium to stworzyło niepowtarzalną możliwość edukowania studentów, przekazując im wiedzę praktyczną z zakresu OZE i poszanowania energii.

Wykształcenie jakie otrzymają absolwenci kierunku Ekologiczne Źródła Energii pozwoli im na podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i obsługą instalacji wytwarzających energię z ekologicznych źródeł, w firmach wykonawczych, w regionalnych agencjach energetycznych, w instytucjach samorządowych - pełniąc rolę samorządowego specjalisty ds. zarządzania energią, a także w instytutach naukowych zajmujących się tematyką wykorzystania ekologicznych źródeł energii.

Polityka Prywatności