Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Fizyka Medyczna

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Absolwenci tego kierunku posiadają przygotowanie do pracy w zakładach leczniczych (kliniki, szpitale, przychodnie), instytutach naukowych, stacjach SANEPIDU oraz innych jednostkach naukowo-badawczych i usługowych. Znajdują oni zatrudnienie w firmach, polskich i zagranicznych, wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną.

FIZYKA MEDYCZNA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

W latach 01.06.2010 - 30.10.2015 kierunek fizyka medyczna jest kierunkiem zamawianym. Rekrutacja na ten kierunek zamawiany obowiązuje podczas naboru w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013. 

Ocena programowa PKA

Data: 2014-09-04
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „fizyka medyczna” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Spośród ośmiu przyjętych przez Komisję kryteriów jakościowych dwa kryteria tj. prowadzenie badań naukowych i system wsparcia studentów w procesie uczenia się uzyskały ocenę wyróżniająco, pozostałe uzyskały ocenę w pełni, tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.