Kraków, Polska

Geoinformatyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

  • nowoczesnych technologii geoinformatycznych tj. systemów informacji przestrzennej, przestrzennych baz danych, teledetekcji, modelowania geodynamicznego, systemów planowania przestrzennego, systemów nawigacji satelitarnej itp.,
  • geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska,
  • akwizycji, analizy, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych,
  • aktualnych trendów i technologii IT,
  • algorytmiki, nowoczesnych metod programowania, metod numerycznych oraz ich zastosowań,
  • baz danych oraz przestrzennych baz danych,
  • tworzenia nowoczesnych aplikacji informatycznych w tym mobilnych i webowych,
  • systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej,
  • projektowania i obsługi komputerowych systemów pomiarowych,
  • metod przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), eksploracji wiedzy (Data Mining), Big Data, Data Science i uczenia maszynowego.

Dodatkowe informacje

Geoinformatyka
Geoinformatyka – dyscyplina naukowa w obrębie nauk geograficznych zajmująca się numerycznym przetwarzaniem i analizowaniem informacji geograficznej. Geoinformatyka różni się od geoinformacji większym udziałem zagadnień informatycznych, głównie związanych z programowaniem. W realizacji wyżej wymienionych zadań zaangażowany jest zespół środków technicznych (komputery, sieci teleinformatyczne), prawnych (ustawy i rozporządzenia), ekonomicznych (opłacalność inwestowania w sprzęt i oprogramowanie) oraz personalnych (użytkownicy, programiści i administratorzy systemów).
Polityka Prywatności