województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria biomedyczna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Inżynier biomedyczny to człowiek techniki, którego wiedza pozatechniczna i inspiracja są zdeterminowane przez zastosowanie technologii w służbie człowiekowi choremu. Inżynier biomedyczny to osoba o umyśle ścisłym (matematyka), ciekawym funkcjonowania świata (fizyka) a ponadto mająca humanistyczną wizję techniki służącej podstawowym potrzebom człowieka. Realizacja studiów w formule szkoły międzywydziałowej daje Studentom niespotykane możliwości poznania szerokiego zakresu zagadnień bez ograniczeń wprowadzanych przez ramy instytucjonalne. Władze MSIB zlecają prowadzenie poszczególnych przedmiotów starannie dobranym specjalistom z czterech wydziałów AGH, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. 

Szeroki zakres zagadnień technologicznych nie jest jedyną przewagą inżyniera biomedycznego. Przygotowywany do pracy u boku lekarza potrafi on łatwo adaptować się i podejmować bezbłędne decyzje w sytuacjach krytycznych. Te cechy są współcześnie szczególnie cenione przez pracodawców i dlatego nasi absolwenci łatwo znajdą zatrudnienie nawet poza technicznym wsparciem medycyny, gdyby kiedyś spotkała ich taka konieczność. 

Połączenie doświadczenia z innowacyjnością we właściwych proporcjach jest podstawowym atutem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH. Zapewniamy studentom znaczną ilość wariantów realizacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wymagań. Oferujemy znaczną liczbę zajęć obieralnych, rozszerzających zainteresowania, przy jednoczesnej dbałości o równomierne wykształcenie w każdej z dziedzin inżynierii biomedycznej. Program studiów jest na bieżąco oceniany m.in. przez naszych Kandydatów, w większości osoby z ponadprzeciętnymi wynikami egzaminu maturalnego, którzy tłumnie zabiegają o miejsce na studiach w MSIB. Wszechstronność naszych studentów była wielokrotnie tematem pochwał płynących z zakładów i jednostek służby zdrowia, gdzie odbywali praktyki. Wysoki poziom przygotowania studiów został doceniony także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci umowy o kształcenie zamawiane. W ramach tej umowy fundowane są m.in. stypendia naukowe dla najlepszych studentów.

p

Przykłady zawodów

Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria biomedyczna - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci przygotowani są do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014107
rok 2015108
rok 201699
rok 2017101
Liczba absolwentów
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201494,4%
absolwenci z roku 201598,1%
absolwenci z roku 201692,9%
absolwenci z roku 201780,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201490,7%76,6%
absolwenci z roku 201596,3%78,7%
absolwenci z roku 201689,9%64,6%
absolwenci z roku 201779,2%43,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,4%0,0%0,0%0,0%
w II roku1,6%2,4%1,1%
w III roku3,0%1,9%
w IV roku0,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,030,000,000,00
w II roku0,140,300,16
w III roku0,350,34
w IV roku0,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,8922,30
absolwenci z roku 201519,0820,39
absolwenci z roku 201618,0919,07
absolwenci z roku 20178,939,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,4%18,7%0,9%
abs. z roku 201517,6%15,7%0,9%
abs. z roku 201615,2%11,1%0,0%
abs. z roku 201727,7%24,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca11,5%9,0%7,7%15,5%
umowa o pracę8,8%8,9%6,0%14,6%
samo­zatrudnienie0,9%0,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 334 zł2 250 zł2 069 zł2 400 zł
w II roku3 660 zł3 243 zł3 555 zł
w III roku4 449 zł4 173 zł
w IV roku5 605 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku2 485 zł2 308 zł2 759 zł2 572 zł
w II roku4 000 zł3 566 zł4 000 zł
w III roku4 818 zł4 398 zł
w IV roku5 916 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria biomedyczna - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,640,590,500,61
w II roku0,950,750,83
w III roku1,110,95
w IV roku1,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
AGH, Inżynieria biomedyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności