Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Kraków, Polska

Inżynieria biomedyczna

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Inżynier biomedyczny to człowiek techniki, którego wiedza pozatechniczna i inspiracja są zdeterminowane przez zastosowanie technologii w służbie człowiekowi choremu. Inżynier biomedyczny to osoba o umyśle ścisłym (matematyka), ciekawym funkcjonowania świata (fizyka) a ponadto mająca humanistyczną wizję techniki służącej podstawowym potrzebom człowieka. Realizacja studiów w formule szkoły międzywydziałowej daje Studentom niespotykane możliwości poznania szerokiego zakresu zagadnień bez ograniczeń wprowadzanych przez ramy instytucjonalne. Władze MSIB zlecają prowadzenie poszczególnych przedmiotów starannie dobranym specjalistom z czterech wydziałów AGH, a także Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum. 

Szeroki zakres zagadnień technologicznych nie jest jedyną przewagą inżyniera biomedycznego. Przygotowywany do pracy u boku lekarza potrafi on łatwo adaptować się i podejmować bezbłędne decyzje w sytuacjach krytycznych. Te cechy są współcześnie szczególnie cenione przez pracodawców i dlatego nasi absolwenci łatwo znajdą zatrudnienie nawet poza technicznym wsparciem medycyny, gdyby kiedyś spotkała ich taka konieczność. 

Połączenie doświadczenia z innowacyjnością we właściwych proporcjach jest podstawowym atutem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH. Zapewniamy studentom znaczną ilość wariantów realizacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wymagań. Oferujemy znaczną liczbę zajęć obieralnych, rozszerzających zainteresowania, przy jednoczesnej dbałości o równomierne wykształcenie w każdej z dziedzin inżynierii biomedycznej. Program studiów jest na bieżąco oceniany m.in. przez naszych Kandydatów, w większości osoby z ponadprzeciętnymi wynikami egzaminu maturalnego, którzy tłumnie zabiegają o miejsce na studiach w MSIB. Wszechstronność naszych studentów była wielokrotnie tematem pochwał płynących z zakładów i jednostek służby zdrowia, gdzie odbywali praktyki. Wysoki poziom przygotowania studiów został doceniony także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci umowy o kształcenie zamawiane. W ramach tej umowy fundowane są m.in. stypendia naukowe dla najlepszych studentów.

p
Inżynieria biomedyczna - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci przygotowani są do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna – nauka stanowiąca połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia, które obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, diagnostyka obrazowa, telemedycyna, przetwarzanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie trójwymiarowe i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, leków i wyrobów terapeutycznych.
Polityka Prywatności