Częstochowa, Polska

Elektrotechnika

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-01-24
inne oceny

Strona www uczelni: pcz.pl

Dodatkowe informacje

Elektrotechnika - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201476
rok 201593
rok 201647
rok 201791
rok 201874
rok 201944
rok 202041
rok 202145
Liczba absolwentów
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,2%
absolwenci z roku 201670,2%
absolwenci z roku 201752,8%
absolwenci z roku 201859,5%
absolwenci z roku 201972,7%
absolwenci z roku 202070,7%
absolwenci z roku 202164,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,9%55,9%
absolwenci z roku 201670,2%61,7%
absolwenci z roku 201752,8%46,1%
absolwenci z roku 201858,1%47,3%
absolwenci z roku 201972,7%61,3%
absolwenci z roku 202070,7%43,9%
absolwenci z roku 202164,4%15,6%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku3,8%5,4%2,1%1,8%0,8%3,4%5,5%1,3%
w II roku3,7%3,9%3,5%2,7%2,0%3,4%0,8%
w III roku0,8%0,6%1,4%1,8%3,4%4,2%
w IV roku1,1%0,5%0,5%1,3%2,9%
w V roku1,6%1,4%5,3%1,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,290,560,260,310,130,700,860,31
w II roku0,340,600,620,480,340,550,13
w III roku0,100,090,200,400,620,56
w IV roku0,150,090,090,320,53
w V roku0,250,330,690,30
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,088,42
absolwenci z roku 20155,806,84
absolwenci z roku 20165,728,37
absolwenci z roku 20175,115,06
absolwenci z roku 20184,335,02
absolwenci z roku 20196,789,99
absolwenci z roku 20206,877,03
absolwenci z roku 20212,852,84
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201471,1%59,2%10,5%
abs. z roku 201577,4%71,0%9,7%
abs. z roku 201670,2%59,5%12,8%
abs. z roku 201780,2%78,0%3,3%
abs. z roku 201879,7%77,0%10,8%
abs. z roku 201970,4%54,6%13,6%
abs. z roku 202068,3%58,5%12,2%
abs. z roku 202184,4%80,0%8,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca63,8%69,0%67,9%69,8%77,7%60,2%61,4%77,8%
umowa o pracę55,6%62,8%57,4%66,6%71,3%47,6%55,5%71,3%
samo­zatrudnienie8,8%7,0%12,4%2,0%8,5%11,2%7,3%7,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 162 zł2 887 zł3 243 zł3 396 zł4 217 zł4 121 zł4 310 zł5 220 zł
w II roku3 638 zł3 396 zł3 555 zł4 387 zł4 625 zł4 520 zł5 362 zł
w III roku4 287 zł4 256 zł4 556 zł5 172 zł5 650 zł5 868 zł
w IV roku5 058 zł5 115 zł5 445 zł5 761 zł6 385 zł
w V roku5 548 zł5 692 zł5 995 zł6 558 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 540 zł3 044 zł3 398 zł3 392 zł4 204 zł4 406 zł4 835 zł5 170 zł
w II roku3 681 zł3 387 zł3 624 zł4 298 zł4 754 zł4 356 zł5 565 zł
w III roku4 284 zł4 275 zł4 574 zł5 100 zł5 597 zł5 845 zł
w IV roku5 012 zł5 071 zł5 388 zł5 802 zł6 389 zł
w V roku5 513 zł5 644 zł5 904 zł6 603 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,860,760,800,800,970,860,810,92
w II roku0,960,860,820,970,990,890,90
w III roku1,091,030,991,071,131,04
w IV roku1,211,151,081,111,14
w V roku1,241,201,091,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PCz, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności