Białystok, Polska

Elektrotechnika

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-04-25
inne oceny
Opis kierunku na stronie PB:
we.pb.edu.pl/
Strona www uczelni: pb.edu.pl

Dodatkowe informacje

Elektrotechnika - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną.
Elektrotechnika
Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201563
rok 201663
rok 201738
rok 201851
rok 201950
rok 202033
rok 202184
rok 202257
Liczba absolwentów
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201568,2%
absolwenci z roku 201672,0%
absolwenci z roku 201789,5%
absolwenci z roku 201856,9%
absolwenci z roku 201964,0%
absolwenci z roku 202060,6%
absolwenci z roku 202161,9%
absolwenci z roku 202257,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201568,2%41,2%
absolwenci z roku 201670,9%52,9%
absolwenci z roku 201789,5%60,5%
absolwenci z roku 201856,9%41,2%
absolwenci z roku 201962,0%38,0%
absolwenci z roku 202057,6%42,4%
absolwenci z roku 202161,9%22,6%
absolwenci z roku 202257,6%25,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,2%1,8%0,2%2,3%2,2%3,6%3,0%1,8%
w II roku1,3%0,7%2,0%0,0%1,5%0,8%0,4%
w III roku2,7%3,7%3,3%3,3%1,3%0,8%
w IV roku2,4%0,1%0,2%3,5%2,0%
w V roku2,7%0,8%0,4%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,220,020,310,340,370,430,25
w II roku0,160,090,310,000,210,070,06
w III roku0,270,470,430,470,180,14
w IV roku0,440,020,040,410,33
w V roku0,370,120,070,49
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20159,0112,24
absolwenci z roku 20166,086,73
absolwenci z roku 201713,7313,29
absolwenci z roku 20187,398,65
absolwenci z roku 20198,317,94
absolwenci z roku 20205,827,06
absolwenci z roku 20217,718,03
absolwenci z roku 20225,866,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201560,3%54,0%7,9%
abs. z roku 201676,2%71,9%8,4%
abs. z roku 201744,7%42,1%2,6%
abs. z roku 201862,8%56,9%2,0%
abs. z roku 201966,0%62,0%8,0%
abs. z roku 202075,7%69,7%0,0%
abs. z roku 202166,7%59,5%4,8%
abs. z roku 202268,3%54,8%13,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca51,2%70,1%38,4%58,2%58,5%69,4%57,3%61,3%
umowa o pracę40,2%65,2%35,7%53,3%54,2%64,6%50,8%48,3%
samo­zatrudnienie7,7%7,4%2,6%2,0%5,0%0,0%3,1%11,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 690 zł3 232 zł2 890 zł3 580 zł3 952 zł4 406 zł4 820 zł5 313 zł
w II roku3 031 zł3 507 zł3 239 zł4 170 zł4 387 zł5 180 zł6 478 zł
w III roku3 782 zł4 484 zł4 361 zł5 047 zł5 328 zł6 773 zł
w IV roku4 426 zł5 325 zł5 462 zł5 694 zł6 574 zł
w V roku5 485 zł6 060 zł6 197 zł6 698 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 746 zł3 178 zł2 890 zł3 692 zł4 073 zł4 624 zł4 820 zł5 433 zł
w II roku3 128 zł3 565 zł3 239 zł4 153 zł4 367 zł5 203 zł6 618 zł
w III roku3 953 zł4 575 zł4 501 zł4 975 zł5 434 zł6 748 zł
w IV roku4 576 zł5 331 zł5 487 zł5 766 zł6 788 zł
w V roku5 536 zł5 995 zł6 252 zł6 784 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Elektrotechnika - PB, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,750,870,740,810,800,860,870,86
w II roku0,810,880,770,880,830,911,04
w III roku0,931,030,970,990,941,06
w IV roku1,011,141,121,031,03
w V roku1,171,191,161,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PB, Elektrotechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności