Siedlce, Polska

Zoopsychologia z animaloterapią

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Pomaga tworzyć satysfakcjonująca relację między człowiekiem a zwierzęciem oraz osobami z jego otoczenia;
udziela wsparcia w usuwaniu lub redukowaniu niepożądanych czy niepokojących zachowań zwierzęcia, na które skarży się właściciel;
stawia diagnozę po przeprowadzeniu obserwacji zachowań zwierzęcia;
określa problem i jego przyczyny;
przedstawia propozycję określonej terapii zachowań w celu poradzenia sobie z daną sytuacją.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności