Kraków, Polska

Edukacja techniczno-informatyczna

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Dodatkowe informacje

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Absolwenci studiów licencjackich przygotowani są do: nauczania przedmiotów technicznych oraz informatyki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej; obsługi i administrowania szkolnymi systemami informatycznymi, obsługi systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz administracji oświatowej, samorządowej i państwowej a ponad to absolwenci studiów inżynierskich przygotowani są do: administrowania i obsługi systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, bankowości oraz w szkolnictwie; obsługi oprogramowania specjalistycznego, stosowanego w przemyśle, szkolnictwie lub bankowości, prac wspomagających projektowanie inżynierskie w przemyśle oraz przemysłowym zapleczu badawczym; zarządzania zespołami ludzkimi w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Niesprawiedliwym i niedozwolonym jest wszelki monopol wychowawczy czy też szkolny, który fizycznie lub moralnie zmusza rodziny do posyłania dzieci do szkół państwowych, wbrew obowiązkom chrześcijańskiego sumienia, a także wbrew słusznym ich upodobaniom.
Autor: Pius XI, encyklika Divini illius magistri.
Edukacja
Edukacja jest, być może, najwyższą formą szukania Boga.
Autor: Gabriela Mistral
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201540
rok 201639
rok 201727
rok 201820
rok 201919
rok 202014
rok 202127
rok 202211
Liczba absolwentów
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%
absolwenci z roku 201666,7%
absolwenci z roku 201770,4%
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201968,4%
absolwenci z roku 202078,6%
absolwenci z roku 202177,8%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,5%55,0%
absolwenci z roku 201666,7%48,7%
absolwenci z roku 201770,4%55,6%
absolwenci z roku 201840,0%35,0%
absolwenci z roku 201957,9%26,3%
absolwenci z roku 202071,4%57,1%
absolwenci z roku 202140,7%29,6%
absolwenci z roku 202263,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,2%5,4%6,6%7,7%3,8%6,1%4,8%5,6%3,8%
w II roku10,0%5,4%1,9%7,4%2,5%14,0%10,7%8,6%
w III roku7,5%8,3%4,9%1,5%4,2%9,6%5,4%
w IV roku6,7%1,7%3,0%3,4%5,3%3,5%
w V roku0,0%4,6%3,6%0,0%5,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,360,650,981,130,971,300,521,250,75
w II roku0,650,810,301,170,482,461,551,73
w III roku0,731,781,610,250,902,201,10
w IV roku0,550,480,580,761,740,57
w V roku0,001,291,050,002,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,8030,80
absolwenci z roku 201515,6020,20
absolwenci z roku 201611,6417,87
absolwenci z roku 201711,4217,32
absolwenci z roku 201812,1114,12
absolwenci z roku 201912,7818,56
absolwenci z roku 202016,3116,54
absolwenci z roku 202115,7715,74
absolwenci z roku 20223,714,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201410,0%10,0%0,0%
abs. z roku 201540,0%27,5%5,0%
abs. z roku 201659,0%41,0%10,3%
abs. z roku 201755,6%37,0%3,7%
abs. z roku 201865,0%50,0%0,0%
abs. z roku 201952,6%31,6%5,3%
abs. z roku 202035,7%35,7%0,0%
abs. z roku 202129,6%22,2%11,1%
abs. z roku 202263,6%45,5%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca4,2%19,6%36,5%34,3%38,8%39,5%24,4%27,2%43,2%
umowa o pracę3,3%11,7%25,0%23,5%30,4%25,4%24,4%18,5%37,1%
samo­zatrudnienie0,0%2,9%7,7%3,7%0,0%1,8%0,0%7,1%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 564 zł1 954 zł2 156 zł2 177 zł2 093 zł3 771 zł3 737 zł3 335 zł
w II roku1 623 zł1 988 zł2 720 zł2 449 zł2 910 zł2 632 zł3 935 zł4 263 zł
w III roku2 924 zł2 824 zł3 444 zł3 536 zł3 390 zł3 831 zł5 083 zł
w IV roku4 353 zł3 912 zł4 174 zł4 224 zł4 435 zł4 964 zł
w V roku5 008 zł4 202 zł4 502 zł5 094 zł5 814 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 007 zł2 370 zł2 435 zł2 798 zł2 932 zł3 771 zł3 707 zł4 441 zł
w II roku2 454 zł3 174 zł2 624 zł3 445 zł3 049 zł3 935 zł5 199 zł
w III roku3 366 zł2 884 zł3 592 zł3 561 zł3 736 zł3 841 zł5 234 zł
w IV roku4 606 zł3 916 zł4 031 zł4 041 zł4 471 zł5 069 zł
w V roku5 207 zł4 386 zł4 392 zł4 634 zł5 814 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna - UKEN, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,480,500,520,420,680,620,52
w II roku0,450,470,620,540,630,490,680,67
w III roku0,720,620,740,720,690,650,78
w IV roku1,000,790,840,760,820,72
w V roku1,080,780,820,800,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UKEN, Edukacja techniczno-informatyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
KANCELARIA UCZELNI
tel. 12 662 60 14
REKRUTACJA
tel. 12 662 60 93
e-mail: rekrutacja@uken.krakow.pl
Informator dla kandydatów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 2024/2025
   Screenshot_66.jpg
Polityka Prywatności