Częstochowa, Polska

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UJD:
inzynierprzyszlosci.pl/

Dodatkowe informacje

Inżynieria bezpieczeństwa - studia I stopnia trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.
Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria bezpieczeństwa – dyscyplina nauk technicznych, obejmująca swoim zakresem przedsięwzięcia inżynierskie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla ogółu ludzkości, środowiska naturalnego oraz dóbr cywilizacyjnych, wynikających z działalności ludzkiej (katastrofy antropogeniczne) oraz zjawisk naturalnych (klęski żywiołowe).
Opis kierunku na stronie UJD:
inzynierprzyszlosci.pl/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201449
rok 201586
rok 201645
rok 201722
rok 201817
rok 201911
rok 202023
rok 202116
Liczba absolwentów
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJD:
inzynierprzyszlosci.pl/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201559,3%
absolwenci z roku 201646,7%
absolwenci z roku 201772,7%
absolwenci z roku 201876,5%
absolwenci z roku 201981,8%
absolwenci z roku 202047,8%
absolwenci z roku 202193,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201553,5%43,0%
absolwenci z roku 201644,5%37,8%
absolwenci z roku 201768,2%59,1%
absolwenci z roku 201876,5%52,9%
absolwenci z roku 201981,8%63,6%
absolwenci z roku 202034,8%26,1%
absolwenci z roku 202193,8%87,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJD:
inzynierprzyszlosci.pl/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku16,7%14,3%6,3%0,0%0,0%1,5%9,0%4,2%
w II roku12,6%10,2%9,6%3,0%1,5%7,6%8,0%13,5%
w III roku16,2%6,9%4,8%8,7%1,5%6,8%9,1%
w IV roku11,3%4,4%2,9%9,1%9,3%5,3%
w V roku5,3%5,5%3,5%0,4%4,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,311,410,780,000,000,241,790,54
w II roku1,191,221,350,430,270,961,842,03
w III roku1,801,060,761,900,251,091,99
w IV roku1,520,750,622,551,790,71
w V roku0,990,970,510,150,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie UJD:
inzynierprzyszlosci.pl/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,4916,46
absolwenci z roku 20159,3613,50
absolwenci z roku 20169,5711,83
absolwenci z roku 201712,7119,48
absolwenci z roku 201813,7316,75
absolwenci z roku 201918,2019,44
absolwenci z roku 20208,989,58
absolwenci z roku 202115,9217,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201467,4%49,0%8,2%
abs. z roku 201565,1%55,8%2,3%
abs. z roku 201671,1%57,8%6,7%
abs. z roku 201740,9%40,9%0,0%
abs. z roku 201835,3%23,5%5,9%
abs. z roku 201927,3%27,3%0,0%
abs. z roku 202065,2%65,2%4,3%
abs. z roku 202118,8%12,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca46,3%51,3%50,6%35,2%34,8%16,7%53,3%8,9%
umowa o pracę31,5%40,3%40,6%31,8%23,5%12,1%47,8%8,3%
samo­zatrudnienie7,3%1,8%5,2%0,0%5,9%0,0%4,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie UJD:
inzynierprzyszlosci.pl/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 881 zł1 664 zł1 790 zł1 955 zł3 319 zł1 593 zł3 399 zł1 749 zł
w II roku2 365 zł2 102 zł2 129 zł1 981 zł2 583 zł2 335 zł3 760 zł2 986 zł
w III roku2 353 zł2 624 zł2 670 zł2 878 zł2 688 zł2 424 zł4 563 zł
w IV roku2 602 zł2 993 zł3 201 zł3 497 zł4 445 zł4 008 zł
w V roku3 573 zł3 561 zł3 470 zł3 255 zł5 443 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 304 zł1 844 zł1 920 zł2 133 zł3 561 zł1 599 zł3 427 zł
w II roku2 526 zł2 150 zł2 196 zł2 830 zł2 746 zł2 373 zł4 254 zł2 846 zł
w III roku2 676 zł2 622 zł2 779 zł3 077 zł3 169 zł2 727 zł4 460 zł
w IV roku2 697 zł3 060 zł3 249 zł3 507 zł4 456 zł4 261 zł
w V roku3 514 zł3 670 zł3 619 zł3 255 zł5 601 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - UJD, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,550,490,520,470,780,370,710,34
w II roku0,680,590,590,440,580,490,710,51
w III roku0,630,680,690,620,560,460,77
w IV roku0,670,730,770,700,830,67
w V roku0,870,790,770,590,90
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJD, Inżynieria bezpieczeństwa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie UJD:
inzynierprzyszlosci.pl/

Kryteria przyjęć:

» UJD - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
tel. +48 34 378 41 00

Na czasie:

Polityka Prywatności