Toruń, Polska

Informatyka w biznesie

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

  • Zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki oraz obszarów komplementarnych, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki.
  • Nauczysz się posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym współcześnie w przedsiębiorstwach.
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu marketingu i wykorzystywania jej w przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie IT.
  • Nauczysz się zasad funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, w których wykorzystywane są technologie informatyczne.
  • Zdobędziesz niezbędne kompetencje i umiejętności wymagane przez pracodawców związanych z branżą informatyczną i wykorzystywaniem technologii informatycznych na potrzeby biznesowe.

Dodatkowe informacje

Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Polityka Prywatności