Sopot, Polska

Architektura

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2021-07-22
inne oceny
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/
Studia I stopnia na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/dla-kandydata/studia-i-stopnia
Strona www uczelni: www.sopocka.edu.pl

Przykłady zawodów

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/

Dodatkowe informacje

Architektura
Architektura (łac. architectura, od architector – buduję) – ogół obiektów materialnych, tworzonych przez człowieka, trwale związanych z określonym punktem powierzchni Ziemi służących zaspokojeniu jego potrzeb osobistych jak i społecznych.
Architektura
Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem, w którym odbijała się epoka tworząca ją, i z szczątków jej nawet można łatwo odgadnąć stopień materialnej i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego się pokładli. Stąd płynie wielkie znaczenie, jakie ma znajomość dziejów stylów dla każdego kulturalnego człowieka; stanowi ona jeden z kluczy zrozumienia dzisiejszej cywilizacji i minionych cywilizacji.
Autor: Stanisław Noakowski, O stylach w architekturze (1926)
Architektura
Sam Bóg był w okresie gotyku przedstawiany w sztuce i w literaturze z cyrklem w dłoni, jako Stwórca, który stwarza wszechświat według praw geometrii. Architektura staje się nauką – w sensie nadawanym temu słowu przez Augustyna – dopiero dzięki stosowaniu tych właśni praw. Podporządkowując się geometrii, średniowieczny architekt sądził, że naśladuje dzieło swego boskiego Mistrza.
Autor: Otto von Simson, Katedra gotycka – jej narodziny i znaczenie, wyd. 1956, tłum. Anna Palińska
Architektura
Natura jest niewygodna. Trawa jest twarda, wilgotna, pełna obrzydliwych insektów. Gdyby natura byłaby wygodna, ludzkość nie wymyśliłaby architektury.
Autor: Oscar Wilde
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201519
rok 201630
rok 201713
rok 201814
rok 201922
rok 202024
rok 202123
rok 202223
Liczba absolwentów
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201584,2%
absolwenci z roku 201683,3%
absolwenci z roku 201776,9%
absolwenci z roku 201878,6%
absolwenci z roku 201981,8%
absolwenci z roku 202083,3%
absolwenci z roku 202173,9%
absolwenci z roku 202260,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201584,2%57,9%
absolwenci z roku 201683,3%70,0%
absolwenci z roku 201776,9%61,5%
absolwenci z roku 201871,4%64,3%
absolwenci z roku 201977,3%63,6%
absolwenci z roku 202079,2%50,0%
absolwenci z roku 202169,6%39,1%
absolwenci z roku 202256,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,3%6,4%7,1%0,0%3,4%2,1%6,5%1,1%
w II roku6,1%5,3%1,3%0,6%4,2%1,0%4,3%
w III roku12,3%5,0%2,6%7,1%4,5%1,7%
w IV roku5,3%5,6%3,8%8,3%7,2%
w V roku1,3%5,3%3,2%10,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,260,951,190,001,000,331,270,12
w II roku1,441,210,150,121,120,180,71
w III roku2,441,160,461,321,420,34
w IV roku1,001,560,531,722,74
w V roku0,311,570,553,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201517,6722,21
absolwenci z roku 201610,6011,54
absolwenci z roku 201710,1033,00
absolwenci z roku 201817,4533,33
absolwenci z roku 20196,339,19
absolwenci z roku 20206,869,50
absolwenci z roku 20216,949,92
absolwenci z roku 20221,812,07
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201542,1%26,3%0,0%
abs. z roku 201666,7%60,0%16,7%
abs. z roku 201753,8%15,4%23,1%
abs. z roku 201835,7%7,1%7,1%
abs. z roku 201972,7%50,0%18,2%
abs. z roku 202075,0%62,5%12,5%
abs. z roku 202156,5%30,4%30,4%
abs. z roku 202269,6%60,9%13,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca18,0%50,0%32,1%19,6%67,0%56,6%48,2%59,4%
umowa o pracę14,0%39,4%8,3%7,1%47,7%43,4%18,8%50,7%
samo­zatrudnienie0,0%13,9%14,1%7,1%18,2%8,7%21,0%8,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 480 zł2 337 zł623 zł1 828 zł3 222 zł2 922 zł2 645 zł4 058 zł
w II roku1 869 zł2 677 zł1 237 zł2 072 zł3 672 zł4 543 zł3 486 zł
w III roku2 123 zł3 015 zł1 971 zł2 797 zł3 800 zł5 525 zł
w IV roku2 289 zł3 655 zł2 140 zł4 239 zł4 822 zł
w V roku2 980 zł3 585 zł2 392 zł4 853 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 387 zł2 449 zł3 555 zł2 958 zł4 153 zł4 109 zł
w II roku2 608 zł2 654 zł3 637 zł4 551 zł4 252 zł
w III roku2 248 zł3 184 zł3 535 zł4 023 zł5 179 zł
w IV roku2 831 zł3 646 zł2 133 zł4 463 zł4 832 zł
w V roku3 074 zł3 687 zł2 619 zł4 710 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura - SANS, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,530,160,330,650,550,420,60
w II roku0,430,590,290,380,690,720,50
w III roku0,480,630,380,500,620,76
w IV roku0,500,720,390,720,69
w V roku0,600,620,390,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SANS, Architektura (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie SANS:
sopocka.edu.pl/kierunki/architektura/

Kontakt:

ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
tel. 58 555 83 80

Biuro Rekrutacji – studia I i II stopnia
(+48) 506 474 167
Polityka Prywatności