województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Inżynieria zarządzania

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/poznan/

Studia na kierunku Inżynieria Zarządzania realizowane są przez Wyższą Szkołę Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu, której założycielem na mocy porozumienia z 23.05.2014 będzie Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Dlaczego warto wybrać kierunek Inżynieria zarządzania  w Wyższej Szkole Techniczno-Przyrodniczej?

  • absolwenci otrzymają tytuł zawodowy inżyniera
  • absolwenci zdobędą profesjonalną wiedzę łączącą obszary biznesu i technologii
  • studenci wykształcą umiejętności obserwacji, całościowej analizy i interpretacji procesów
  • w organizacji i zjawisk w jej otoczeniu oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin funkcjonowania organizacji w celu podejmowania trafnych decyzji i tworzenia innowacyjnych rozwiązań

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności