Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Architektura

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

I stopnia inżynierskie - 4-letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

  • architektura mieszkaniowa,
  • architektura obiektów usługowych,
  • architektura publiczna,
  • urbanistyka,
  • planowanie przestrzenne

Studia na kierunku architektura i urbanistyka kształcą w zakresie projektowania architektonicznego obiektów budowlanych i projektowania urbanistycznego. Program obejmuje wiedzę projektową, techniczną, przepisy prawa budowlanego, zagadnienia ekonomiki oraz organizacji i przebiegu procesu projektowego i inwestycyjnego rozszerzone o architektoniczne programy komputerowe i wiedzę kulturotwórczą.

Absolwent uzyskuje dyplom I stopnia z tytułem zawodowym inżynier architekt, uprawniającym do pracy w biurach projektujących architektoniczne obiekty budowlane oraz projekty urbanistyczne, a po odbyciu tam praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia, regulowane odrębnymi przepisami.

Ocena programowa PKA

Data: 2016-10-06
Ocena: warunkowa
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uwzględniając opinię Zespołu Odwoławczego, uznało, iż wyjaśnienia przedstawione we wnioskuWyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzioponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej na kierunku architekturaprowadzonym w tej Uczelni na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, nie uzasadniają zmiany warunkowej oceny programowej kierunku architektura wyrażonej w § 1 Uchwały nr 274/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca 2016 r.
Architektura - pochodzi z łacińskiego słowa architectura, lub architector – buduję.