Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Informatyka

I stopnia inżynierskie
Język: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kierunek Informatyka w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania bazuje przede wszystkim na nowoczesnej koncepcji kształcenia oraz elastycznym programie studiów. Daje możliwości realizacji własnej specjalizacji w indywidualnym toku studiów i na zajęciach z najlepiej wyspecjalizowaną kadrą dydaktyczną, w której przodują praktycy z dużym stażem w specjalistycznych firmach.

Istnieje możliwość realizacji studiów II stopnia na kierunku Informatyka i uzyskania dodatkowo amerykańskiego dyplomu Master of Science in Information Technology wydanego przez Clark University. Więcej informacji o programie Master + Magister na stronie www.clarkuniversity.eu

W ramach projektu UE Uczelnia oferuje nowoczesny program kształcenia na studiach o profilu informatycznym, utworzony w oparciu o aktualne wymogi rynku pracy, wzmocniony profilem czterech innowacyjnych specjalności na studiach inżynierskich i magisterskich.

Informatyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania umożliwiającą aktywny udział w realizacji projektów informatycznych. Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych.