Gdańsk, Polska

Software Development

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności