Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk
Twoja wiedza i umiejętności:
 • opracowywanie (projektowanie) polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego
 • zabezpieczanie aplikacji użytkowych oraz sieci komputerowych
 • zabezpieczenia systemów operacyjnych
 • opracowywanie procedur bezpieczeństwa danych
 • umiejętność bezpiecznego programowania
 • zarządzanie bezpieczeństwem.
Praca dla Ciebie:
 • administracja państwowa
 • banki
 • Policja, wojsko, Straż Graniczna
 • korporacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • analityk ds. bezpieczeństwa informacji
 • specjalista ds. bezpieczeństwa
 • specjalista ds. administracji
 • specjalista ds. IT
 • specjalista ds. instalacji, modernizacji oraz serwisu systemów zabezpieczeń
 • audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Polityka Prywatności