Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Transport i spedycja

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z transportu i spedycji. Absolwenci specjalności uzyskują najwyższe kwalifikacje w zakresie kompleksowego organizowania transportu krajowego i międzynarodowego. Studenci zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w branży TSL jak również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności