Dąbrowa Górnicza, Polska

Transport i spedycja

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html
Studia I stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia
Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z transportu i spedycji. Absolwenci specjalności uzyskują najwyższe kwalifikacje w zakresie kompleksowego organizowania transportu krajowego i międzynarodowego. Studenci zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w branży TSL jak również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa.
Strona www uczelni: wsb.edu.pl

Przykłady zawodów

Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Dodatkowe informacje

Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Kontakt:

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295-93-00
Polityka Prywatności