Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Nauka na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie przygotowuje studenta do pełnienia roli skutecznego menedżera bezpieczeństwa w pełni wykorzystującego potencjał usługowy firmy transportowej kolejowej/drogowej/lotntniczej/wodnej. Studenci poznają tajniki zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych, techniki zarzadzania ryzykiem i oceny znaczenia zmiany w systemach transportowych.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności