Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie jakością w produkcji i usługach

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html
Studia I stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia
Inżynier jakości to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w sektorze produkcyjnym w województwie śląskim (według Gazety Wyborczej, 2016 r.). Specjalność pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu opracowania, wdrażania i rozwijania systemu jakości według standardów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem branży automotive.

Przykłady zawodów

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/logistyka-studia-i-stopnia.html

Kontakt:

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295-93-00
Polityka Prywatności