Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Nad ciągłością i bezpieczeństwem dostępu do najważniejszych dla przedsiębiorstwa zasobów czuwa sztab wybitnych specjalistów. Ta specjalność to pierwszy krok, by stać się jednym z nich i stanąć na przeciw atakom na zasoby firm i przedsiębiorstw.

Studia na specjalności bezpieczeństwo i ciągłość działania IT to również okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego pod okiem liderów branży. W trakcie studiów każdy student tej specjalności będzie mógł realizować wybrane przedmioty w siedzibie firmy Netology, stosując zdobywana wiedzę w praktyce i zdobywając praktykę zawodową jednocześnie.

W ramach specjalności studenci będą mogli ubiegać się o certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO 20000. Przedmioty realizowane w trakcie toku studiów przygotują studentów do certyfikacji CCNA Security.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Polityka Prywatności