Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Inżynieria ruchu

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalności Inżynieria ruchu jest przekazanie wiedzy w zakresie szeroko pojętego projektowania, modelowania oraz optymalizacji sieci transportowych. Absolwenci specjalności posiadają umiejętności zastosowania nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających projektowanie oraz optymalizację sieci transportowych.

Przykłady zawodów

Sprawuje nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej maszyn i urządzeń produkcyjnych;
planuje, organizuje i nadzoruje ich przeglądy techniczne i remonty.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności