Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Szczecin, Polska

Multimedia i grafika komputerowa

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/szczecin

Co zyskasz studiując specjalność Multimedia i grafika komputerowa w WSB?
Korzyści:

 • poznasz podstawowe informacje z zakresu aspektów prawa dotyczących grafiki i grafiki komputerowej oraz ich zastosowań
 • zdobędziesz podstawową wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem prac dla potrzeb poligrafii
 • rozwiniesz kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego organizowania pracy zespołowej, przewodzenia, prezentacji, staranności wykonywania pracy oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • tworzenie i przetwarzanie grafiki
 • znajomość narzędzi do grafiki rastrowej i wektorowej

 • podstawy kompozycji i designu
 • estetyczne komponowanie elementów
 • rozróżnianie elementów montażu i nauka „języka obrazu”
 • retusz i obróbka zdjęć
 • znajomość technik przygotowania i optymalizacji grafiki do internetu
 • tworzenie materiałów multimedialnych na potrzeby reklamy i marketingu. 

Praca dla Ciebie:

 • grafik komputerowy
 • webmaster
 • szef portalu internetowego 
 • visual services artist
 • freelancer w zakresie obróbki zdjęć i retuszu
 • samodzielny fotograf reklamowy
 • trener i specjalista w dziedzinie multimediów. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

 • Specjalność dla umysłów ścisłych, ale jednocześnie dla osób kreatywnych, z dużą wyobraźnią.
 • Nowoczesne laboratoria komputerowe.
 • Praca z programami graficznymi, m.in. CorelDRAW, Adobe Photoshop

Przykłady zawodów

Projektant grafiki projektuje materiały graficzne za pomocą technik grafiki warsztatowej i cyfrowej przy wsparciu oprogramowania komputerowego do celów promocyjnych, reklamowych i wydawniczych.
Projektant grafiki projektuje materiały graficzne najczęściej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, wykorzystując wyobraźnię oraz sugestie zleceniodawcy. Projektant grafiki powinien posiadać umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania graficznego w szerokim zakresie oraz wiedzę z zakresu podstaw fotografii, znajomość typografii i grafiki wektorowej oraz rastrowej. Głównym zadaniem projektanta grafiki jest uzyskanie pracy graficznej, akceptowanej przez zleceniodawcę oraz mieszczącej się w kanonach sztuki. Odpowiada za przygotowanie pracy graficznej wg obowiązujących wymagań i standardów graficznych. W swojej pracy wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej. Zajmuje się również modyfikacją materiału zdjęciowego, projektowaniem 3D oraz składem tekstu w kompozycjach graficznych. Projektant grafiki może też posługiwać się metodami konwencjonalnymi, takimi jak pędzel, farby, grafika, kolaż i podobne, aby uzyskać oczekiwany efekt końcowy.
Odpowiada za tworzenie projektów graficznych witryn i portali internetowych, zajmuje się tworzeniem kompleksowych rozwiązań interaktywnych, w tym także interfejsów użytkownika stron internetowych.

Dodatkowe informacje

Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Grafika komputerowa
Grafika komputerowa – dziedzina informatyki zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do celów wizualizacji artystycznej oraz wizualizacji rzeczywistości. Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce.
Multimedia
Multimedia (łac. multum + medium) – media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Określenie bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.
Multimedia
Dzięki interaktywnym systemom multimedialnym kraje rozwijające się mogą ominąć etap uprzemysłowienia.
Autor: Stan Shih, dyrektor Acero Group
Polityka Prywatności