Chorzów, Polska

Inżynieria gospodarki przestrzennej z elementami geodezji

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/chorzow

Twoja wiedza i umiejętności:

 • rysunek techniczny i planistyczny oraz grafika inżynierska
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego
 • rozumienie i rozpoznawanie zagrożeń przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego
 • formułowanie i wdrażanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego
 • miernictwo, geodezja i kartografia

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • dział przygotowujący opracowania i dokumenty planistyczne
 • biuro rozwoju i promocji
 • agencja nieruchomości
 • wydział planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury w organach i instytucjach samorządowych
 • firma konsultingowa i doradcza
 • przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym działające w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
 • własna działalność gospodarcza
 • firma usług geodezyjnych

Przykładowe stanowiska:

 • referent administracji samorządowej
 • pracownik firmy planistycznej
 • doradca rynku nieruchomości
 • specjalista ds. urbanistyki i architektury
 • analityk ds. planowania przestrzennego
 • pracownik w firmie usług geodezyjnych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

 • Po ukończeniu studiów otrzymasz tytuł inżyniera.
 • Program zajęć dostosowywany jest do zmieniającego się rynku pracy.
 • Zajęcia mają charakter praktyczny (warsztaty, case studies, projekty itp.)
 • po zajęciach laboratoryjnych przygotowanych specjalnie dla tego kierunku uzyskasz potrzebne doświadczenie techniczne

Przykłady zawodów

Prowadzi prace polegające na projektowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych.
Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności