Chorzów, Polska

Bazy danych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/chorzow

Twoja wiedza i umiejętności

  • znajomość platformy serwera MS SQL Server
  • posługiwanie się językiem TSQL
  • posługiwanie się SQL i PL/SQL
  • projektowanie baz danych
  • zarządzanie bazami danych
  • zabezpieczenie platformy bazodanowej.
Polityka Prywatności