Chorzów, Polska

Inżynieria zarządzania transportem drogowym

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/chorzow

Twoja wiedza i umiejętności

 • zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym
 • organizowanie usług transportowych
 • zarządzanie flotą pojazdów
 • eksploatacja infrastruktury transportowej
 • stosowanie innowacji i ekologii w transporcie drogowym
 • projektowanie procesów technologicznych w transporcie
 • normalizacja i zarządzanie jakością
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa usługowe lub handlowe
 • firmy transportowe
 • przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
 • transportowe zakłady komunalne
 • wydziały komunikacji w organach i instytucjach samorządowych
 • własna firma transportowa.

Przykładowe stanowiska:

 • specjalista ds. transportu drogowego
 • koordynator zespołu kierowców
 • dyspozytor transportu
 • kierownik działu transportu
 • doradca ds. transportu.

Przykłady zawodów

Zajmuje się projektowaniem organizacji ruchu drogowego; sporządza analizy szczegółowe dla dróg i ulic, w tym dla miejsc szczególnie niebezpiecznych na tych drogach; opracowuje projekty organizacji ruchu na drogach i ulicach uwzględniając wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego; zajmuje się opracowywaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu w nagłych przypadkach oraz przygotowuje specyfikacje techniczne do projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie transportu drogowego oraz eksploatacji dróg; planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem dróg oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego i przepisów wewnętrznych zarządców dróg.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności