Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Inżynieria jakości w produkcji i usługach

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Twoje umiejętności:
  • projektowanie nowych i nadzorowanie istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz zarządzanie jakością w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją;
  • użytkowanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością
  • realizacja audytów wewnętrznych
  • wykorzystanie technik, narzędzi i materiałów stosowanych w podstawowej działalności inżynierskiej
  • rozwiązywanie konkretnych problemów organizacyjno - technicznych oraz proponowanie odpowiednich rozstrzygnięć

Praca dla Ciebie:
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych w takich dziedzinach działalności jak: zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, eksploatacja systemów produkcyjnych,
  • w firmach doradczych i audytorskich
  • w instytutach naukowo-badawczych
  • we własnych firmach produkcyjno-handlowych
  • w działach jakości

Przykłady zawodów

Zajmuje się całokształtem spraw związanych z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, a w szczególności planowaniem zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz na stanowiskach roboczych

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności