Opole, Polska

Inżynieria zarządzania

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Dlaczego warto wybrać kierunek Inżynieria Zarządzania w WSB?

  • Ideą Inżynierii Zarządzania jest wdrażanie zasad i rozwiązań inżynierskich do praktyki biznesowej.
  • Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów), oferują dłuższe praktyki zawodowe i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
  • Innowacyjny kierunek łączący: podejście i myślenie inżynierskie do rozwiązywania problemów w biznesie z kompetencjami w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania, prawa podparte wiedzą techniczną i ścisłą.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności