Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Inżynieria lean manufacturing

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Twoja wiedza i umiejętności
 • wdrażanie narzędzi lean
 • optymalizacja procesów produkcyjnych i inicjowanie działań usprawniających
 • monitorowanie procesów oraz projektów realizowanych w firmie
 • nadzorowanie systemów aktywności pracowników kaizen
 • stosowanie poka-yoke
 • zarządzanie wizualne kanban.

Co zyskasz studiując specjalność inżynier lean manufacturnig w WSB w Opolu

 • uczymy projektowania na nowoczesnych programach informatycznych
 • znajomość nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak TQM, Kaizen, Lean, 5S, Six Sigma, Kanban
 • logistyka to podstawa każdej firmy, która chce uzyskać przewagę konkurencyjną
 • z WSB w Opolu współpracują praktycy, którzy na co dzień rozwiązują problemy w różnych branżach
 • możliwość przystąpienia do prestiżowego europejskiego egzaminu Junior Logistics

Praca dla Ciebie 

 • centra logistyczne zajmujące się procesami logistycznymi i planowaniem transportu potrzebujące specjalistów i konsultantów lean manufakcturingu
 • firmy planistyczne projektujące systemy transportowe potrzebujące ekspertów lean
 • centra organizujące transport lokalny i międzynarodowy
 • magazyny i składowiska towaru, w których realizowana jest zasada cross-dokingu
 • centra spedycji.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności