Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Inżynieria systemów logistycznych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole

Twoja wiedza i umiejętności:

 • metody planowania i oceny zamówień
 • systemy informatyczne do projektowania oraz wspomagania zarządzania logistycznego
 • metody optymalizacji procesu logistycznego z wykorzystaniem narzędzi lean manufacturing
 • tworzenie i kontrola planów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie
 • projektowanie systemów logistycznych, ich organizacja i eksploatacja
 • identyfikacja wymagających poprawy elementów systemu logistycznego i wybór narzędzi do poprawienia ich efektywności

Co zyskasz studiując specjalność inżynieria procesów logistycznych w WSB w Opolu?

 • uczymy projektowania na nowoczesnych programach informatycznych
 • inżynier to dodatkowy atut w poszukiwaniu pracy
 • logistyka to podstawa każdej firmy, która chce uzyskać przewagę konkurencyjną
 • uczymy nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak TQM, Kaizen, Lean, 5S, Six Sigma, Kanban
 • z WSB w Opolu współpracują praktycy, którzy na co dzień rozwiązują problemy w różnych branżach
 • możliwość przystąpienia do prestiżowego europejskiego egzaminu Junior Logistics

Praca dla Ciebie:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące zarządzanie logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką, także logistyką informacji firmy planistyczne zajmujące się planowaniem produkcji oraz budowaniem systemów logistycznych
 • jednostki gospodarcze i administracyjne
 • centra magazynowe i centra logistyczne
 • firmy wdrażające projekty magazynowe

Przykłady zawodów

Nadzoruje, projektuje i konstruuje systemy komputerowe oraz tworzy oprogramowanie systemowe, posługując się znajomością stosowanego sprzętu i metod programowania systemowego oraz dokumentacją i informacjami aplikacyjnymi uzyskiwanymi od producentów, w celu budowy efektywnych systemów komputerowych, przystosowanych do realizacji określonych zadań; organizuje i nadzoruje obsługę, konserwację oraz prace remontowe sprzętu komputerowego i oprogramowania, posługując się znajomością istniejących systemów komputerowych, ich podstawowych zastosowań oraz dokumentacją techniczno-ruchową.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności