Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Inżynieria procesów transportowych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole

Twoja wiedza i umiejętności:

 • metody transportowania oraz magazynowania i składowania towarów
 • ekonomika transportu i poprawy efektywności inwestycji transportowych
 • znajomość narzędzi informatycznych wspomagających efektywność transportu
 • telematyka
 • projektowanie systemów transportowych, ich organizacja i zarządzanie nimi w łańcuchu dostaw
 • ocena i analiza porównawcza systemów transportowych

Co zyskasz studiując specjalność inżynieria procesów transportowych w WSB w Opolu?

 • uczymy projektowania na nowoczesnych programach informatycznych
 • inżynier to dodatkowy atut w poszukiwaniu pracy
 • logistyka to podstawa każdej firmy, która chce uzyskać przewagę konkurencyjną
 • uczymy nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak TQM, Kaizen, Lean, 5S, Six Sigma, Kanban
 • z WSB w Opolu współpracują praktycy, którzy na co dzień rozwiązują problemy w różnych branżach
 • możliwość przystąpienia do prestiżowego europejskiego egzaminu Junior Logistics

Praca dla Ciebie:

 • centra logistyczne zajmujące się procesami logistycznymi i planowaniem transportu
 • firmy planistyczne projektujące systemy transportowe
 • centra organizujące transport lokalny i międzynarodowy
 • magazyny i składowiska towaru, w których realizowana jest zasada cross-dokingu
 • centra spedycji

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności