Opole, Polska

Logistyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Co zyskasz studiując kierunek logistyka inżynierska w WSB w Opolu?

 • W 3,5 roku zdobędziesz dyplom inżyniera.
 • Innowacyjne rozwiązania - przedmioty kierunkowe posiadają elektroniczne skrypty do przedmiotów (manuale).
 • Naszą misją jest praktyczność, dlatego uczą u nas praktycy, którzy na co dzień zajmują się logistyką.
 • Certyfikowane zajęcia z wykorzystaniem wiodącego specjalistycznego oprogramowania: Comarch, SAP R3, AnyLogic 7, AutoCad (3D) 2015, Monza, RFID, Adonis, TransEdu.
 • Zajęcia w profesjonalnych laboratoriach i na specjalistycznym oprogramowaniu.
 • Możliwość uzyskania certyfikatów: 5 S, Comarch XL, Technologie magazynowe RFID, TransEdu, Adonis (dodatkowo płatny), AutoCAD ® CertifiedUser (dodatkowo płatny), AutodeskInventor ® CertifiedUser (dodatkowo płatny), Autodesk Revit Architecture Certified User (dodatkowo płatny), Microsoft Office Specialist (Exam 72-343 Managing Projects with Microsoft Project 2013) (dodatkowo płatny), Microsoft Certified Professional (Exam 72-461 Querying Microsoft SQL Server 2012) (dodatkowo płatny), Kody kreskowe GS1 (dodatkowo płatny).
 • Assessment center - najlepszych studentów rekomendujemy naszym partnerom biznesowym jako dobrych pracowników.


Czego się nauczysz w trakcie studiów:

 • mapować procesy logistyczne
 • zarządzać projektem logistycznym
 • przygotować prognozę popytu i sprzedaży
 • zarządzać łańcuchem logistycznym
 • stosować filozofie Kaizen
 • projektować przestrzeń magazynową
 • zarządzać flotą transportową
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • grafiki inżynierskiej
 • obsługiwać program klasy ERP
 • projektować i organizować transport.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Dodatkowe informacje

Logistyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie.
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Polityka Prywatności