Studia inżynierskie w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Opole, Polska

Logistyka

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole

Co zyskasz studiując kierunek logistyka inżynierska w WSB w Opolu?

 • W 3,5 roku zdobędziesz dyplom inżyniera.
 • Innowacyjne rozwiązania - przedmioty kierunkowe posiadają elektroniczne skrypty do przedmiotów (manuale).
 • Naszą misją jest praktyczność, dlatego uczą u nas praktycy, którzy na co dzień zajmują się logistyką.
 • Certyfikowane zajęcia z wykorzystaniem wiodącego specjalistycznego oprogramowania: Comarch, SAP R3, AnyLogic 7, AutoCad (3D) 2015, Monza, RFID, Adonis, TransEdu.
 • Zajęcia w profesjonalnych laboratoriach i na specjalistycznym oprogramowaniu.
 • Możliwość uzyskania certyfikatów: 5 S, Comarch XL, Technologie magazynowe RFID, TransEdu, Adonis (dodatkowo płatny), AutoCAD ® CertifiedUser (dodatkowo płatny), AutodeskInventor ® CertifiedUser (dodatkowo płatny), Autodesk Revit Architecture Certified User (dodatkowo płatny), Microsoft Office Specialist (Exam 72-343 Managing Projects with Microsoft Project 2013) (dodatkowo płatny), Microsoft Certified Professional (Exam 72-461 Querying Microsoft SQL Server 2012) (dodatkowo płatny), Kody kreskowe GS1 (dodatkowo płatny).
 • Assessment center - najlepszych studentów rekomendujemy naszym partnerom biznesowym jako dobrych pracowników.


Czego się nauczysz w trakcie studiów:

 • mapować procesy logistyczne
 • zarządzać projektem logistycznym
 • przygotować prognozę popytu i sprzedaży
 • zarządzać łańcuchem logistycznym
 • stosować filozofie Kaizen
 • projektować przestrzeń magazynową
 • zarządzać flotą transportową
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • grafiki inżynierskiej
 • obsługiwać program klasy ERP
 • projektować i organizować transport.

Dodatkowe informacje

Logistyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwent studiów inżynierskich powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie.
Logistyka
Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.
Logistyka
Któż więc jest tak mężny, któż tak silny, żeby mógł prowadzić wojnę, równocześnie walcząc z głodem i zimnem.
Autor: Cyrus II Wielki
Logistyka
Dziś sieciowo rozwijająca się gospodarka daje wartość dodaną wtedy, kiedy ludzie mają odpowiednie kompetencje społeczne. Hierarchiczne struktury zarządzania przedsiębiorstwami, z układem z góry do dołu, są mniej konkurencyjne od tych „poziomych”, które stawiają na kooperację. Biotechnologia, przemysł farmaceutyczny, logistyka łańcuchów dostaw – tego wszystkiego nie da się zrobić bez nowych mechanizmów kooperacyjnych. Kapitał społeczny to nie tylko dobre samopoczucie obywateli wierzących w swój kraj i chodzących głosować. Wzrost kapitału społecznego przynosi efekt ekonomiczny. A Polska ma jego olbrzymi deficyt.
Autor: Michał Boni
Polityka Prywatności