Bydgoszcz, Polska

Informatyka w biznesie

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Informatyka w biznesie w WSB w Bydgoszczy
 • Zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, na które obecnie jest największe zapotrzebowanie (dziś już nie wystarczy umieć programować, trzeba koniecznie rozumieć procesy i wymagania biznesowe oraz wiedzieć, jak wspierać je za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych).
 • Zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy, którzy przekażą Ci własne doświadczenia.
 • Wykorzystujemy najnowsze narzędzia informatyczne, które są wykorzystywane współcześnie w przedsiębiorstwach IT.
 • Dostosowujemy ofertę specjalności na kierunku do potrzeb rynku pracy (jest ona konsultowana i współtworzona przez partnerów biznesowych z branży informatycznej).
 • Współpracujemy z czołowymi fi rmami z regionu z branży IT.
 • W trakcie studiów będziesz mieć możliwość potwierdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności, zdobywając kilkanaście specjalistycznych międzynarodowych certyfi katów informatycznych.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki oraz obszarów komplementarnych.
 • Nauczysz się posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym i wykorzystywać je w praktyce.
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu marketingu i nauczysz się wykorzystywać ją w branży IT.
 • Nauczysz się zasad funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.
 • Zdobędziesz niezbędne kompetencje wymagane przez pracodawców związanych z branżą informatyczną.
 • Będziesz mieć możliwość realizacji praktyk zawodowych w największych firmach wykorzystujących technologie informatyczne w swojej działalności.
 • Zajęcia z "inicjowania i prowadzenia własnego biznesu" przygotują Cię do bycia samodzielnym przedsiębiorcą.

Dodatkowe informacje

Informatyka
Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
Informatyka
Gdyby budowniczowie budowali swoje budynki, tak jak programiści piszą swoje programy, to pojawienie się pierwszego dzięcioła doprowadziło by do upadku cywilizacji.
Zobacz też: prawo Murphy'ego
Informatyka
Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (…) opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i potędze ludzkiego rozumu.
Autor: Masuda Yoneji, Computopia
Informatyka
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Autor: Edsger Dijkstra
Polityka Prywatności