Bydgoszcz, Polska

Inżynieria zarządzania

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz/studia-i-szkolenia/studi...
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Dlaczego Inżynieria Zarządzania w WSB?

  • Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów), oferują dłuższe praktyki zawodowe i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
  • Innowacyjny kierunek łączący wiedzę biznesową z techniczną.
  • Unikalny, interdyscyplinarny program studiów obejmujący zagadnienia techniczne, ekonomiczne i z zakresu zarządzania.
  • Odpowiedź na istniejące potrzeby kujawsko - pomorskiej strefy przemysłowo-gospodarczej.
  • Dodatkowe certyfikaty uznane w międzynarodowym środowisku biznesowym i technologicznym.
  • Praktyczny program studiów stworzony z doświadczenia specjalistów branży technologicznej i biznesowej.
  • Możliwość uczestnictwa w kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
  • Kontakt z wykładowcami praktykami.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności