województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych

I stopnia inżynierskie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Współczesny system logistyczny to złożony układ elementów technicznych i technologicznych wykorzystujący nowoczesne rozwiązania szeroko rozumianej informatyki. Wykorzystywanie tych urządzeń wymaga specjalistycznego, inżyniersko-ekonomicznego przygotowania kadr, dlatego dobrze wykwalifikowani specjaliści są w branży bardzo poszukiwani.

Dodatkowe informacje

Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności