województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

IT in Business

I stopnia inżynierskie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz/studia-i-szkolenia/studi...
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Zakres (ścieżki, specjalności):
Polityka Prywatności